Vytváranie krížovky

Maľované krížovky ľavé tlačidlo Maľované krížovky ľavé tlačidlo - čierna Vyfarbené
Maľované krížovky pravé tlačidlo Maľované krížovky pravé tlačidlo - biela Prázdne
Maľované krížovky stredné tlačidlo Zmeniť ovládanie na režim 3 tlačidlovej myši
Ťuknutie Zmeniť ovládanie na režim bez 3 tlačidlovej myši
Uložiť