IDNázovRozmerVyriešenáPeknáNáročnáPriemerný časVytvorená
1685 NieJeToŤažkeAkoToVyzera50 x 3066 / 2018148:25 min28.12.2015
553 zirafa30 x 30181 / 331559:29 min04.05.2015
8177 žena em33 x 6237 / 863158:46 min16.03.2018
1074 magicka spirala25 x 257 / 82712:17 min21.08.2015
16189 Dedinka v údolí50 x 3063 / 1259167:34 min06.02.2019
8266 Šľachtic na koni30 x 5063 / 1555112:39 min24.03.2018
7176 prasiatko40 x 2580 / 296488:28 min04.01.2018
14746 Gašparko 40 x 6533 / 740137:36 min26.12.2018
16029 NA KONI30 x 3066 / 1024117:23 min04.02.2019
2162 straka30 x 35243 / 344497:09 min03.03.2016