IDNázovRozmerVyriešenáPeknáNáročnáPriemerný časVytvorená
16802 asderadsf25 x 200 / 39124.02.2019
17570 gfarterloas@gmail.com25 x 200 / 35619.03.2019
18850 gfarterlfdf25 x 200 / 34403.05.2019
20642 gagarinytja25 x 200 / 38023.06.2019
21922 stavkifggawe25 x 200 / 39430.07.2019
24994 čáry25 x 200 / 51331.10.2019
163 j99 x 990 / 113925.12.2014
3235 8759526 x 300 / 62413.08.2016
4515 5191057 x 410 / 51018.02.2017
17827 gfarerloas@gmail.com25 x 200 / 42528.03.2019